6 Haziran 2014 Cuma

MİXAİL ŞOLOXOV."İNSANIN TALEYİ"

   Mixail Şoloxovun "İnsanın taleyi" povesti müharibə
Mixail Şoloxov

mövzusunda yazılmış ən gözəl əsərlərdən hesab olunur.Sözsüz ki, Şoloxova məşhurluq gətirən əsərlərdən biri də budur.