19 Mayıs 2018 Cumartesi

19 May 1919

19 Mayıs; hər şeydən öncə bütün imkanların yox olduğu, bütün xilas yollarının daraldığı, bütün gümanların alt-üst olduğu, bütün ehtiyatların tükəndiyi, bütün qüvvələrin məğlub olduğu, bütün arzuların puç olduğu bir ərəfədə yenicə doğulan bir ümidin, yenicə közərən bir qığılcımın, yenicə şahlanan bir dirilişin, öz küllərindən yenidən doğulan bir millətin; şanlı tarixidir.