14 Kasım 2013 Perşembe

FYODOR DOSTOYEVSKİNİN "CİNAYƏT VƏ CƏZA"ƏSƏRİNDƏN SEÇDİKLƏRİM-1

  1)Hər şey adamın öz əlindədir,ancaq o şeyin ki,adam

yanından ötüb keçir ,əhəmiyyət vermir-bunu yalnız qorxduğu üçün edir...bu sübuta ehtiyacı olmayan bir həqiqətdir...İnsanlar ən çox nədən qorxur?Bu çox maraqlıdır.İnsanlar ən çox atacaqları yeni addımdan,söyləyəcəkləri yeni sözdən qorxurlar.Amma mən çox danışıram ha...Çox danışdığım üçün də heç bir şey eləmirəm.Deyəsən elə heç bir şey eləmədiyim üçün də çox danışıram.