9 Aralık 2016 Cuma

YENƏ O BAĞ OLAYDI...

Əziz nənəmin işıqlı xatirəsinə
ithaf edirəm...XX əsr Azərbaycan poeziyasının zirvəsində yer tutan qüdrətli sənətkarlarımızdan biri də Mikayıl Müşfiqdir. Öz sənəti və şəxsiyyəti ilə xalqımızın qəlbində məskən salan Müşfiq dillər əzbəri olan neçə-neçə şeirlərin müəllifidir. O, öz qısa, lakin şərəfli həyatı boyu xalqımıza gözəl poeziya nümunələri bəxş etmişdir.