31 Mayıs 2014 Cumartesi

ƏLİ BƏY HÜSEYNZADƏ - 150. TÜRKÇÜLÜYÜN QÜRURU


Hər bir ölkənin tarixində çoxlu sayda yazıçılar, musiqiçilər, rəssamlar və başqa sənət nümayəndələri 
Əli bəy Hüseynzadə
yetişə bilər.Lakin müstəsna xidmətləri olan insanlara bəşəriyyətdə çox az-az hallarda rast gəlinir.Onlar öz fikirləri və hərtərəfli yaradıcılıqları ilə bütöv bir topluma təsir edə bilir, beləliklə də həm özlərini, həm də daxil olduqları xalqın adını dünyada ucaldırlar.

10 Mayıs 2014 Cumartesi

ASLAN QULİYEVİN "AĞRI" KİTABININ TƏQDİMATI

   Bu gün məşhur Azərbaycan yazıçısı Aslan Quliyevin "Ağrı"
kitabının "Park Bulvar"da təqdimat mərasimi baş tutdu.